בשנת 1980, הוזעקתי להצטרף לצוות מצומצם של אנשים טובים ומוכשרים, שהתגייסו לקדם פינוי התושבים הבדווים מאזור  תל מלחתה בהסכמה, לטובת הקמת שדה תעופה צבאי כחלק מיישום הסכם השלום עם מצריים. במסגרת זו,  פעלתי כמנהל משא ומתן לגיבוש הסכמים והבנות למעבר ליישובי קבע שנקבעו במסגרת חוק רכישת מקרקעין בנגב חוזה השלום עם מצריים.

 הכרתי מקרוב את האוכלוסייה הבדווית בנגב, את ההיסטוריה שלה עם מדינת ישראל וסוגיית תביעות הקרקע שלהם בנגב, משימה זו הושלמה בהצלחה ועל כך קיבלתי יחד עם כל הצוות בראשות דודיק שושני ז"ל את פרס חיל האוויר.

  תפקידים נוספים בהקשר הזה של האוכלוסייה הבדווית בנגב:

 • סגן יו"ר מנהלת הבדווים וממונה על המשא ומתן. ויו"ר בפועל עד לפרישתי בשל מחלוקת על התוכנית הראויה לפתרון סוגית הבדווים ושילובם בחברה.
 • יועץ לעיריית רהט בתחום התכנון והפיתוח וכך גם לרשויות אחרות בנגב
 • ממונה גבייה ברהט
 • ממונה פיקוח על הבנייה ברהט.
 • יועץ חברתי למרבית התוכניות ביישובי הקבע הוותיקים
 • יועץ חברתי ומלווה תכנון באזור צפון בקעת ערד, דרום בקעת ערד. רמת בקע והר הנגב.
 • יועץ מוניציפאלי לישובים חורה, ערערה בנגב, כסיפה.
 • ליווי תהליכים בכל המגזר וסיוע במתן חוות דעת מקצועיות בהליכים משפטיים.
 • ליווי ביצוע פרויקטים בנגב.
 • הרצאות וסיורים להכרת החברה הבדווית.

המומחיות שלי בהקשר זה :

 • ההיסטוריה של שבטי ערב ושל הבדווים בנגב בסיני ובישראל.
 • ההיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון
 • ההיסטוריה של הנגב מקום המדינה ועד ימינו.
 • תביעות הקרקע של הבדווים
 • המנהגים והמנטליות בקרב החברה הבדווית בנגב
 • המשפט הבדווי המנהגי
 • המבנה החברתי בקרב הבדווים בנגב
 • תהליכים חברתיים בקרב החברה הבדווית בנגב
 • מיפוי ישן וחדש 
 • זיהוי ופענוח צילומי אוויר 
 • מערכות מידע גאוגרפי – G.I.S