ייעוץ חברתי

ייעוץ חברתי לקידום תוכניות להסדרת התיישבות קבע של יחידים וקבוצות.

משא ומתן להסדר

ייעוץ וליווי תהליכי משא ומתן להסדרת התיישבות קבע

תביעות קרקע

מיפוי וזיהוי תביעות קרקע.

חקר המורשת הבדואית

סיוע במחקר היסטורי הקשור לבדווים בנגב.

הסכמים

ליווי תהליכים לגיבוש הבנות והסכמות להסדרת הקרקע והמגורים

מומחיות אדמה בדואית

חוות דעת מקצועיות בתחום הבדווים, הקרקע האכלוס והמיפוי לכל גורם.

סקרים

ביצוע סקרים חברתיים, סקרי מבנים וארנונה ביישובים.

פתרונות עירוניים

יועץ מוניציפאלי ותכנוני ליישובי קבע

תמיכה בפרויקט

ליווי מיזמים תכנוניים, כלכליים, תיירותיים וחברתיים.

פתרונות מיפוי

הכנת מפות ייעודיות לכל מטרה.

תצלומים

צילומי אוויר חדשים והיסטוריים.

אזור הבדואים בנגב

מפגשים, הרצאות וסיורים במרחב הבדווי בנגב.