אודות אלי עצמון
עבודתי עם הבדווים החלה בחצי האי סיני בשנת 1973, שם למדתי להכיר את האנשים, את שיוכם השבטי והחמולתי, את תרבותם המפוארת והקשר שלהם למדבר.

התאמת אורחות החיים למציאות הקשה והמשתנה בסביבתם, ריתקה וסקרנה אותי, במיוחד המשפט הבדווי המנהגי, עליו מושתתים כללי ההתנהגות בין אדם לחברו במדבר.